بسیاری از مواقع ممکن است کاربران پکیج های زیادی را روی سیستم عامل خود نصب کنند و از آن ها استفاده نکنند و این امر موجب می شود بخشی از فضای هارد دیسک اشغال شود. در این ترفند ساده می خواهیم نشان بدهیم که چگونه سیستم را مثل روز اول سبک کنید.

 

در صورتی که از اوبونتو نسخه های قبل از ۱۲.۰۴ استفاده می کنید:

وارد cd یا usb که با آن اوبونتو  را نصب کردید شوید و فایل filesystem.manifest-desktop در دسکتاپ کپی کنید.

سپس ترمینال را باز کنید(Crtl +Alt + t) و دستور های زیر را تایپ کنید:

cd Desktop

cat filesystem.manifest-desktop | awk '{print $1}' | sort > default.txt

در صورتی که از اوبونتو نسخه های از ۱۲.۰۴ به بعد استفاده می کنید:

وارد cd یا usb که با آن اوبونتو  را نصب کردید شوید و فایل های filesystem.manifest و filesystem.manifest-remove در دسکتاپ کپی کنید.

سپس ترمینال را باز کنید(Crtl +Alt + t) و دستور های زیر را تایپ کنید:

cd Desktop

comm -3 <(cat filesystem.manifest | awk '{print $1}' | sort) <(cat filesystem.manifest-remove | sort) > default.txt

این قسمت ادامه کار برای سیستم های قبل از ۱۲.۰۴ و بعد از ۱۲.۰۴ است :

dpkg --get-selections | awk '{print $1}' | sort > current.txt

diff -u default.txt current.txt | grep "^+[^+]" | cut -c 2- > installed.txt

diff -u default.txt current.txt | grep "^-[^-]" | cut -c 2- > uninstalled.txt

در دو فایل installed.txt و uninstalled.txt شما لیست پکیج هایی  را که اضافه بر پکیج های پیش فرض نصب کرده اید و از پکیج های پیش فرض حذف کرده اید خواهید دید.

توجه کنید که بعضی از این پکیج های اضافه نصب شده بسیار مهم هستند و نباید آن ها را پاک کنید مانند grub یا secureboot (برای سیستم عامل هایی که به صورت uefi بوت می شوند) و ...

پس مراقب باشید که چه پکیج هایی را پاک می کنید.

در انتها  یک فایل جدا از پکیج هایی که اطمینان دارید پاک کردن آن ها آسیسبی نمی رساند و مشکلی به وجود نمی آورد درست کنید و با زدن دستور زیر آنها را پاک کنید:

http://paste.ubuntu.com/7673217

(به علت مشکل بیان در نمایش درست  دستور مجبور به نوشتن آن در آن جا شدیم)

منبع:

askubuntu.com/questions/39658/how-to-uninstall-all-but-the-default-ubuntu-packages