#‏ربنا‬ هدیه من به مردم شریف و نجیب و روزه دار ایران است. هرگز به خودم اجازه ندادم که آنرا از این مردم نیک سرشت دریغ کنم. شایعه عدم اجازه پخش از رادیو و تلویزیون دروغ محض است.

محمدرضا شجریان"

برای شنیدن این آوای ماندگار لینک زیر را باز کنید: