برای پاک کردن فایل های اضافه (junk files) از قبیل history مرورگر ها،کوکی ها، پکیج های دانلود شده (فایل های deb.) و ... در اوبونتو می توانید از bleachbit استفاده کنید.

برای نصب این برنامه، در ترمینال دستور زیر را وارد کنید:

sudo apt-get install bleachbit

یا این که می توانید آن را از طریق software center  اوبونتو نصب کنید.

برای اجرا کردن آن، در ترمینال دستور زیر را وارد کنید:

sudo bleachbit

(برای انجام برخی کار ها مانند پاک کردن کش apt (پاک کردن فایل های deb. دانلودشده)این برنامه نیاز root privilege دارد. و گرنه می توانید آن را بدون sudo نیز اجرا کنید.)

یا آن که از طریق dash اوبونتو بر روی آیکون آن کلیک کنید و آن را اجرا کنید.

یکی از دیگر چیزهایی که در اوبونتو فضای بسیار زیادی را اشغال می کند، نسخه های قدیمی kernel لینوکس است که پس از upgrade کردن کرنل باقی می ماند.

برای برای دیدن نسخه فعلی کرنل خود در  ترمینال دستور زیر را وارد کنید:

uname -r

برای دیدن ورژن های مختلف کرنل که بر روی سیتم عامل وجود دارند:

dpkg --get-selections | grep linux-image

برای پاک کردن یک نسخه قدیمی کرنل:

sudo apt-get autoremove linux-image-X.X.XX-XX-generic

جای x اعداد مورد نظر خود را وارد کنید.

منابع:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=140920

http://askubuntu.com/questions/5980/how-do-i-free-up-disk-space