برای نصب جاوا ابتدا openjdk را از سیستم خود پاک کنید.

برای این کار ترمینال را باز کنید و دستور زیر را  وارد کنید:

*\-sudo apt-get purge openjdk

سپس یک دایرکتوری برای نگه داری از جاوا ایجاد کنید:

sudo mkdir -p /usr/local/java

به دایرکتوری که فایل های باینری جاوا در آن قرار دارند رفته و آن ها را در فولدر java کپی کنید:

  (برای 32 بیت) sudo cp -r jdk-XuXX-linux-i586.tar.gz /usr/local/java

  (برای 64 بیت) sudo cp -r jdk-XuXX-linux-x64.tar.gz /usr/local/java

  (برای 32 بیت) sudo cp -r jre-XuXX-linux-i586.tar.gz /usr/local/java

  (برای 64 بیت) sudo cp -r jre-XuXX-linux-x64.tar.gz /usr/local/java

به جای x اعداد مربوط را قرار دهید.

برای دانلود آخرین ورژن جاوا می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

فایل های باینری جاوا را extract کنید:
cd /usr/local/java
(برای 32 بیت) sudo tar xvzf jdk-XuXX-linux-i586.tar.gz
(برای 64 بیت) sudo tar xvzf jdk-XuXX-linux-x64.tar.gz
(برای 32 بیت) sudo tar xvzf jre-XuXX-linux-i586.tar.gz
(برای 64 بیت) sudo tar xvzf jre-XuXX-linux-x64.tar.gz
فایل profile را با یک ادیتور ساده مانند gedit باز کنید:
gksu gedit /etc/profile
به انتهای فایل رفته و نوشته های زیر به آن اضافه کنید:
JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.X.X_XX
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin
JRE_HOME=/usr/local/java/jdk1.X.X_XX/jre
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JRE_HOME/bin
export JAVA_HOME
export JRE_HOME
export PATH
 
JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.X.X_XX
PATH=$PATH:$HOME/bin:$JRE_HOME/bin
export JRE_HOME
export PATH
اگر نمی دانید جای x چه اعدادی را قرار دهید:
cd /usr/local/java
ls -a
دستور آخر نام دو فولدر که با jdk و jre آغاز می شوند را نشان می دهد که در ادامه آن ورژن جاوا را نوشته است.
سپس به سیستم عامل اطلاع دهید که نسخه ای از جاوا برای نصب آماده است:
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.X.X_XX/jre/bin/java" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jre1.X.X_XX/bin/java" 1
جاوا اوراکل را جاوای پیش فرض کنید:
 
sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.X.X_XX/jre/bin/java
sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jre1.X.X_XX/bin/java
در صورتی که نمی‌خواهید فایل‌های tar.gz بماند و فضای اضافی اشغال کند‌‌‍‍، می‌توانید آن ها را پاک کنید:
  (برای 32 بیت) sudo rm -f /usr/local/java/jdk-XuXX-linux-i586.tar.gz

  (برای 64 بیت) sudo rm -f /usr/local/java/jdk-XuXX-linux-x64.tar.gz

  (برای 32 بیت) sudo rm -f /usr/local/java/jre-XuXX-linux-i586.tar.gz

  (برای 64 بیت) sudo rm -f /usr/local/java/jre-XuXX-linux-x64.tar.gz

به جای x اعداد مربوط را قرار دهید. 

در انتها دستور زیر را وارد کنید:
etc/profile/ .
و کامپیوتر را restart کنید.
برای این که مطمئن شوید که جاوا درست نصب شده است:
 java -version
 javac -version
منبع:
http://www.wikihow.com/Install-Oracle-Java-on-Ubuntu-Linux