شاید برای شما هم پیش آمده که باتری خود را در صبح به طور کامل شارژ کرده باشید اما تا بعد از ظهر تنها 20 درصد باتری برایتان باقی مانده باشد.
مدیریت بهینه باتری از اعمالی است که امروزه با گسترش استفاده افراد از گوشی های تلفن همراه هوشمند درکارهای روزمره بسیار مهم و حیاتی است.
راه های زیادی وجود داردکه با عمل کردن به آنها می توانید عمر باتری آیفون خود را تاحدود زیادی افزایش دهید. برخی اعمال به طور قطع باتری بیشتری مصرف می کنند و برخی تنظیمات خاص نیز در پس پرده از عمر روزانه باتری آیفون شما می کاهند.
با عمل کردن به این روش‌ها می توانید تا حد زیادی عمر روزانه باتری خود را افزایش دهید.